Heroes of the Storm hőskörkép – Azmodan

Mint mindegyik gonosz, Azmodan is Tathamet hét fejének egyikéből származik. Azmodan uralta a bűn birodalmát, de létezésének legnagyobb részében az egész Pokol egyedüli irányítója kívánt lenni. Az Örök Konfliktus során többször is sikeresen vette fel a küzdelmet angyal ellenfeleivel szemben. Az egyik ilyen ütközetben Azmodan Tyrael ellen is harcolt, amely során csak hajszálon múlt, hogy elkerülte az angyal haragját és így biztos pusztulást.

A bűnháborút a Főgonoszok (Diablo, Mephisto és Baal) titokban vívták, így azok Sanctuary világának és a nephalemnek a létezését is elhallgatták a pokol többi ura elől. A bizalom hiánya végső soron azonban megmérgezte a démonurak közötti viszonyt. Azmodant és szövetségeseit leginkább az dühítette, hogy a Főgonoszok inkább az oldalukra kívánták csábítani az emberiséget, ahelyett, hogy nyílt háborút folytattak volna ellenük.

Néhány démonúr csellel kívánta átvenni a hatalmat a Főgonoszoktól. A csoport Azmodan és Belial, a hazugságok főurának a vezetésével sikeresen meg is hódította a Lángoló Poklok birodalmának nagy részét. Ennek következményeként a Főgonoszokat legyengülve és fizikai test nélkül a halandó világba száműzték. Azmodan úgy vélte, hogy a három Főgonosz emberiségre szabadításával a Magas Mennyeket rákényszerítik arra, hogy a halandó létsíkra koncentrálják ereiket, így maga a Menny sebezhető lesz egy támadással szemben.

A legtöbb feljegyzés szerint viszont Azmodan és Belial kapcsolata gyorsan megromlott, mivel nem tudták eldönteni, hogy ki legyen a Lángoló Poklok legmagasabb rangú ura. Miután civakodásuk erőszakossá vált, az alvilág lényei egy olyan helyzetben találták magukat, ahol el kellett dönteniük, hogy melyik félhez is maradnak hűségesek. Mindezek ellenére a két démont ugyanaz a cél vezérelte – az emberiség meghódítása.

“A Valrous kéziratok szerint Azmodan minden démonok legkiválóbb hadvezére, aki az Örök Konfliktus során az angyalokat is többször legyőzte, valamint a Főgonoszokon is felülkerekedett. Igazán félhetnékünk van, ha a bűn főura egyszer csak a mi létsíkunk ellen vonul.” – Deckard Cain

Miután a nephalem legyőzte Belialt, egy látomás szerint Azmodan egy teljes erejű támadást kívánt indítani Sanctuary világa ellen, hogy megtalálja a Fekete Lélekkövet. Ez az a kő, amibe a három Főgonosz szellemét is elzárták, így annak felhasználásával Azmodan képes lenne a saját testében egyesíteni a három démon erejét. A látomásról hamar kiderült, hogy igaz, mivel nem sokkal később Azmodan seregei ostrom alá vették Bastion erődjét. Miután a nephalem megsemmisítette Azmodan hadnagyait, magával a démonúrral is szembeszállt. Azmodant végül legyőzték és szellemét a lélekkőbe zárták.

Azmodan bemutatkozó videója:

Ezeket olvastad már?